Privacy

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens, stemt u ermee in dat deze persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden door Progreso. Deze laatste is de verantwoordelijke voor de verwerking.

U stemt er mee in dat de registratie en de verwerking van uw persoonsgegevens door Progreso in alle confidentialiteit plaats heeft en strekt tot het verschaffen en behouden van toegang tot deze website of bepaalde pagina's ervan. Daarnaast strekt de opname en verwerking van uw persoonsgegevens ertoe om inzicht te bekomen in uw interesse in deze website en om aan uw behoeften te kunnen beantwoorden en om statistieken te kunnen opmaken. Uw persoonsgegevens kunnen tevens gebruikt worden om u te contacteren met het oog op het verstrekken van informatie betreffende de diensten van Progreso.

Progreso respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites. Progreso zal enkel informatie verzamelen die u persoonlijk identificeert - zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres - en wanneer deze vrijwillig aan ons wordt overgemaakt via deze website.

U hebt het recht op toegang en correctie van uw persoonsgegevens evenals het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Progreso te contacteren via info@progreso.be.