USG People

USG People Progreso garandeert ons een uniforme aanpak van alle HR-processen in de hele onderneming

Waarom Progreso?

Situatie

USG People werkt in tien landen en doet dat via verschillende werkmaatschappijen. Zo’n meerlagige structuur doet het gevaar op verlies van interne kennis en talent ontstaan. Annelies Vanden Broecke, HR manager voor USG Financial Forces en Secretary Plus: ‘wij zijn een bedrijf dat zich in talent specialiseert. Daarom is het voor ons cruciaal dat we een software tool installeren om alle HRprocessen te integreren, zodat we ons eigen talent op een optimale manier kunnen bewaren en ontwikkelen. En zoiets moet natuurlijk op corporate niveau gebeuren. Alleen op die manier kunnen we onze processen stroomlijnen, inzicht verwerven in onze talenten en die talenten beheren op een uniforme manier doorheen de hele organisatie.’

Kristof Mangelschots is HR manager voor de bedrijven Unique en Receptel. Hij beklemtoont de noodzaak aan centralisatie: ‘onze onderneming is snel gegroeid door een aantal fusies en overnames. Daardoor werd de noodzaak aan een centraal beheerde HR-tool alleen maar dwingender.’

Oplossing

USG People ging daarom op zoek naar een Europese leverancier van goede HRtools. Mangelschots legt uit wat de criteria bij die zoektocht waren: ‘HR behelst veel verschillende aspecten. Daarom is het voor ons van cruciaal belang dat we kunnen samenwerken met een provider die al die verschillende aspecten aankan.

Verder is het voor ons essentieel dat onze partner maatoplossingen kan bieden. Ten derde moet het om een gebruiksvriendelijk systeem gaan. We zijn bijzonder blij vast te stellen dat Progreso al onze eisen perfect kan voldoen.’

Resultaat

In de loop van 2011 is USG People gestart met de implementatie van de performance management tool van Progreso. Vanden Broecke: ‘We zijn bijzonder tevreden over de eerste resultaten. En daar hebben we meerdere redenen voor. Ten eerste is de tool heel gebruiksvriendelijk en transparant. Daarnaast laat hij ons beter en gestandaardiseerder rapporteren, zowel op corporate niveau als in al onze dochterbedrijven. Dat zorgt voor een uniforme aanpak van alle HR-processen in de hele onderneming.’

USG People is dermate tevreden, dat het ook de volgende HR-modules van Progreso gaat implementeren. Mangelschots: ‘talent management, recrutering en verloning zijn enkele van de modules die nu in de pijplijn zitten. In de nabije toekomst zullen die allemaal geïmplementeerd worden.’