Eigenschappen van de L&D professional 2.0
09 mrt 2017

Eigenschappen van de L&D professional 2.0

 

Learning professionals werken vandaag in een zeer snel evoluerende omgeving. Technologie schept enorme mogelijkheden. Er lijken geen grenzen te komen aan de ruimte waarbinnen leeractiviteiten en leermaterie worden aangeboden aan doelgroepen met de meest uiteenlopende verwachtingen. De voornaamste verwachting is hier en nu, en op mijn maat en op de meest aantrekkelijke manier. Zo wil de user dat kennis wordt aangereikt, gedeeld of ter beschikking is.

 

Dit vergt een evolutief competententieprofiel van de Training Manager van weleer die evolueert naar een Digital Learning Specialist/Marketeer.

 

  • Learning Professionals 2.0 zijn als het ware een architect. Ze bouwen een framework, een marktplaats waar leervormen en kenniscomponenten elkaar vinden en vermarkt worden aan leergierige talenten wanneer het hén schikt. Formeel, informeel, via een platform, met filmpjes, interactief, individueel of geconnecteerd. Daarrond met een beleid gedefinieerd worden en moet kunnen gerapporteerd worden.

  • Learning Professionals 2.0 dienen ook een communicatiegeek te zijn. Ze interageren met het brede werkveld, van de individuele learner tot de geïmpacteerde klant. Ze hanteren hierbij de meest diverse communicatiemiddelen en hebben best kaas gegeten van audio- en videotools, blogging, vlogging en andere deelplatformen.

  • Tenslotte, en zeker niet limitatief, is de Learning Professional 2.0 een verkoper. Hij moet enthousiasmeren, energizen, motiveren en het zeker niet nieuwe life long learning permanent onder de aandacht houden van mensen en organisaties. Enkel zo ontwikkelen zij de levensnoodzakelijke en business kritische ‘learning agility’ waarmee de toekomst verder kan worden uitgebouwd.