HR-domeinen

Samen naar een wendbaar en toekomstgericht HR-beleid

Voor de implementatie van een toekomstgerichte HR business strategie zijn data een absolute randvoorwaarde.Deze data betreffen alle ins & outs rond talent en hoe talent ingezet wordt en bijdraagt tot het realiseren van ambitieuze bedrijfsdoelstelingen.

Hierna vindt u de verschillende bouwstenen van de Progreso HR software. Onze software is volledig geïntegeerd en ook modulair inzetbaar. In functie van uw behoefte en prioriteiten stelt u uw software zelf op maat samen voor een optimaal instant gebruik ervan.

Digitale personeelsdossiers

Met de geïntegreerde digitale personeelsdossiers van Progreso heeft u elke werknemershistoriek meteen bij de hand: contract, carrièreplanning, opleidingen, competenties …

Rekruteer juist

De juiste werknemer op de juiste plaats. Het is een van de grootste uitdagingen voor elke organisatie. Met Progreso vindt u extern de perfect match of ontdekt u in eigen huis de geschikte werkkracht.

Een correct verloop van het aanwervingsproces vereist de nodige efficiëntie, transparantie en communicatie. Al deze activiteiten volgt u overzichtelijk op met behulp van de Progreso HR software.

Realiseer uw doelen

Zet krachtdadig de doelstellingen van uw organisatie en medewerkers uit. Definieer wie op welke wijze bijdraagt aan de realisatie hiervan. Bespreek dit tijdens een formeel beoordelingstraject of hou permanent de vinger aan de pols aan de hand van informele feedbackgesprekken.

Progreso faciliteert zowel dit formele als informele proces op dynamische collaboratieve wijze, en dit zowel in traditionele organisatievormen als in netwerkgestuurde organisatievormen.

Ontwikkel talenten

Kennis is vluchtig. De behoefte aan ‘learning agility’ brengt met zich mee dat uw leeraanbod duidelijk, flexibel en specifiek moet kunnen worden aangeboden aan uw diverse doelgroepen.

Progreso laat u toe de verantwoordelijkheid voor leren daar neer te leggen waar die voor u thuishoort: bij de medewerker, de leidinggevende, HR.

Hou de vinger aan de pols van al uw leeractiviteiten, integreer blended & digital learning, zet meervoudige leertrajecten op en bewaak kwalificaties en certificaten zodat bedrijfskritische kennis te allen tijde ingezet kan worden.

Deel kennis & groei

Laat de aanwezige kennis in uw organisatie optimaal renderen. Blijf altijd en overal op de hoogte van wie wat kent, wie waarvoor inzetbaar is, hoe dat zich verhoudt tot teams en afdelingen, en wat de effectieve slagkracht is qua competenties en talent binnen uw organisatie.

Progreso maakt kennis inzichtelijk via het visualiseren van competenties en kennisdomeinen en het daadwerkelijk verbinden van kenniselementen in functie van beoogde prestaties.

Draag bij tot strategie

Strategische doelstellingen op het vlak van HR hebben vaak te maken met organisatieontwikkeling en met loopbaanevoluties. In snel veranderende tijden is het flexibel en snel kunnen aanpassen van uw organisatie een must.

Met Progreso HR-software modelleert u uw organisatie vlot van de AS IS- naar de TO BE-situatie. Ook de evolutiemogelijkheden van uw mensen worden goed onderbouwd uitgezet op basis van ingave van loopbaanwensen en/of het organiseren van Talent reviews. Career en Succession Planning is een logische volgende stap.

Dit alles wordt naadloos geïntegreerd voorgesteld binnen Progreso.