Employee Experience First
10 okt 2017

Employee Experience First

Employee Experience First

 

In haar Global Human Capital Trends report 2017 besteedt Deloitte grote aandacht aan Employee Experience. De vergelijking met Customer Experience wordt integraal doorgetrokken.

Waarom is dit een uitdaging van formaat?

  1. Het is nieuw: veel bedrijven hebben ‘experience & engagement’ nog niet doorgetrokken naar de dagelijkse werking maar bevragen die enkel in een ad hoc tevredenheidscontext;
  2. Er is nog geen dedicated rol op senior level gedefinieerd omtrent het concept Employee Experience;
  3. Het ontbreekt aan mankracht op de HR afdelingen om op een geïntegreerde manier naar Employee Experience te kijken;
  4. De gehanteerde tools zijn niet toereikend om medewerkers op een continue basis op te volgen mbt hun talent, verwachtingen, realisaties en waarden;
  5. Er is geen geïntegreerd framework van alle relevante disciplines zoals prestatiemanagement, organisatie ontwerp, leadership en meer. 

Nochtans tonen diverse cases aan dat het aangaan van deze uitdaging loont. Vroeger kwam de aandeelhouder eerst, dan de klant en tenslotte de medewerker. Wie er bewust voor kiest om de medewerker eerst te plaatsen, creëert ontegensprekelijk een voorsprong en een concurrentieel voordeel. 

 

Medewerkers vandaag de dag geven een geheel eigen invulling aan wat voor hen ‘experience’ betekent. Het begint al tijdens de recruteringsfase, waar ze met hun individuele wensen en behoeften hun onuitwisbare eerste indruk over uw organisatie op hun netvlies krijgen. Ze maken een snel oordeel over wat ze zullen mogen verwachten eens in functie. Intussen is uw organisatie een netwerk of projectgestuurde structuur geworden, waar rollen en teams een andere invulling krijgen en Employee Experience nog belangrijker wordt maar tegelijk ook complexer. De skillset evolueert zo snel dat medewerkers een omgeving nodig hebben waarin ze in alle comfort kunnen presteren.

 

In een leven waar medewerkers verschillende rollen hebben en voor verschillende managers werken, is een nieuw organisatiemodel nodig dat integratief, collaboratief en transparant is. Instant feedback moet op elk moment in alle richtingen vlot kunnen doorstromen. Deze feedback kan gaan over talent development, wellbeing of carrièrekansen. Onderzoek toont aan dat cultuur, engagement en productiviteit er enorm door geïmpacteerd worden. Employee Experience , de verhalen over ‘life @ work’ wordt hierdoor een strategische keuze.

 

Bron: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/hc-2017-global-human-capital-trends-us.pdf

Tools en systemen helpen organisaties om Employee Experience te faciliteren en te monitoren. Meer weten over hoe Progreso real time feedback integreert in een totaalaanpak van Talent & Performance Management, stuur een mail naar marianne.dobbels@progreso.be