Employee Experience = productivity + engagement
07 mei 2019

Employee Experience = productivity + engagement

Employee Experience = productivity + engagement

 

HR software is over de laatste jaren fundamenteel geëvolueerd.

Van een puur functionele tool voor HR, naar een self service voor medewerkers en managers.

Van een registratie-/rapporteringstool in het belang van de onderneming naar een motivational software in het belang van de mens.

Van user centric voor diverse types van stakeholders naar Employee Experience voor allen.

 

Het volstaat niet langer dat het systeem doet wat moet, het moet er ook sexy uit zien en uiterst eenvoudig in gebruik. Daarnaast moet het connectiviteit bevorderen en fungeren als kennisplatform.

 

Het hoeft geen betoog dat dit een grote uitdaging is voor vele organisaties, klein, middelgroot of groot. Digitalisering mag dan hoog op ieders agenda staan, de snelheid van implementatie hinkt vaak achterop.

 

Nochtans is de finaliteit helder: de medewerker een centrale plaats bieden om al zijn werkgerelateerde data te managen, en dat op een zo eenvoudig mogelijke én toekomstgerichte manier. De gewenste impact gaat zowel naar productiviteit voor het bedrijf als naar engagement en persoonlijke groei voor de medewerker.

Het verzoenen van deze belangen in een tool is niet altijd evident in een wereld waar alles dynamisch, flexibel en complex is geworden.

 

In een recent artikel van Bersin[1]wordt de nieuwe behoefte een Employee Experience Platform genoemd. Het is duidelijk dat geen enkele aanbieder nog kan claimen alles te kunnen, het is eveneens duidelijk dat de medewerker af wil van tien systemen spijts al hun mogelijkheden.

De toekomst ligt in het bouwen van een geïntegreerde service organisatie die tegemoet komt aan zoveel mogelijk behoeftes (zij het niet àlle behoeftes).

 

Nieuwe wijn in oude zakken? Ja en neen. De focus op talent en performance blijft onaangeroerd. De maturiteit van uw organisatie zal de gewenste en relevante kadans aangeven om uw HR en IT zo optimaal mogelijk ten dienste te stellen van uw mensen en uw bedrijf.

 

[1]BRON : https://joshbersin.com/wp-content/uploads/2019/02/EXP_Whitepaper_v4.pdf

Progreso denkt graag met u mee over wat voor u de best werkbare aanpak is.

De Progreso HR software faciliteert de prestaties van uw mensen op het ritme van uw organisatie, terwijl u vinger aan de pols houdt, met geobjectiveerde HR data, naar focus, accountability en engagement toe.

Met als enige doelstelling: meten& weten wat nodig is om te verbeteren wat echt telt.

 

Meer weten? Contacteer Marianne.dobbels@progreso.be