Employee-Self-Service (ESS): voor een soepeler HR-beleid
24 feb 2020

Employee-Self-Service (ESS): voor een soepeler HR-beleid

Om het reilen en zeilen van uw bedrijf zo vlot mogelijk te laten verlopen, is een goed doordacht HR-beleid absoluut noodzakelijk. En dat vraagt om heel wat expertise.

 

Zo valt een heel groot gamma aan administratieve taken onder de bevoegdheid van uw HR-afdeling. Denk maar aan het opstellen, bijwerken en aanpassen van de payroll. 

 

Om uw HR-personeel van dergelijke administratieve zaken te ontlasten, kan u gebruik maken van Employee-Self-Service (ESS).

 

Wat dat precies inhoudt, en wat ESS voor uw bedrijf specifiek kan betekenen? Dat leest u hier.

ESS: wat is dat?

De puur administratieve werkzaamheden die uw HR-afdeling uitvoert, kennen geen einde. 

 

Dat maakt dat heel wat werk aan de kant wordt geschoven om dergelijke zaken in orde te brengen, met nefaste gevolgen voor de HR-afdeling zelf. Zo neemt bijvoorbeeld het handmatig aanpassen van gegevens in de payroll heel wat tijd in beslag. 

 

Om die administratieve rompslomp van de baan te vegen, kan u als ondernemer voortaan beroep doen op ESS-software, die dergelijke tijdrovende processen uit handen neemt van het HR-personeel.

 

Geen formulieren of mails dus die de medewerker moet invullen en vervolgens aan HR moet bezorgen. 

 

ESS-software brengt HR-formaliteiten tot de werknemer zelf. Die kan vervolgens z’n eigen gegevens aanpassen, al dan niet aan de hand van een goedkeuringssysteem. 

De voordelen van ESS

Een organisatie bestaat uit 3 grote onderdelen:

 

  • het overkoepelend geheel van alle medewerkers samen
  • de hiërarchische leiding, bestaande uit directors en managers
  • de individuele medewerker

 

Dat maakt dat een onderneming vaak een ‘log’ karakter aanneemt, waarbij wijzigingen of aanvragen tot verandering heel wat tijd in beslag nemen. ESS-software brengt uw organisatie in een hogere versnelling: actie-reactie. En dat zonder in te boeten op vlak van professionaliteit en kwaliteit.

 

Bovendien maakt u bepaalde HR-processen ook transparanter naar uw werknemers toe. Zij krijgen inzichten die ze voordien niet hadden, weten welke gegevens precies bewaard worden, en kunnen aanpassingen doorvoeren waar nodig.

 

De werknemer krijgt daarbij ook een gevoel van vertrouwen, aangezien hij een extra verantwoordelijkheid krijgt opgelegd. Dit genereert vervolgens een boost voor het gebruiksgemak en de efficiëntie van uw HR-beleid. Wanneer de verantwoordelijkheid zich verplaatst naar de medewerker, krijgt het HR-personeel meer tijd vrij. Zo kunnen zij meer aandacht besteden om zelf strategisch medewerkers te ondersteunen.

HR-software van Progreso: meer dan alleen ESS

Ziet u ook in hoe ESS uw onderneming naar een hoger niveau kan brengen? 

 

Dat is slechts het tipje van de ijsberg. Naast ESS integreert Progreso nog heel wat andere zaken in zijn HR-software.

 

Niet alleen de administratieve elementen kunnen voortaan afgehandeld worden met enkele muisklikken. Ook zaken als prestatiemetingen, evaluatiegesprekken of opvolggesprekken worden gebundeld in één overzichtelijk geheel. 

 

Zelfs rekrutering krijgt een plaatsje in de HR-software van Progreso. Zo maken aanwerving en selectie mee deel uit van ons HR-pakket. Deze selfservice voor kandidaten zorgt dat het aanwervings- en selectieproces heel wat soepeler verloopt.

 

Ook hier speelt transparantie een belangrijke rol. Alle informatie is namelijk beschikbaar voor de medewerkers, zodat zij steeds op de hoogte zijn van mogelijke veranderingen op de werkvloer.

 

Ten slotte doet de HR-software van Progreso ook deels dienst als stoffering van het dossier naar de toekomst toe. Wanneer een medewerker na een aantal jaar van afdeling verandert, of een hogere positie krijgt, kan het dossier eenvoudig overgedragen worden naar de nieuwe functie van de werknemer in kwestie.

 

Daar waar vroeger het gevaar tot versnippering van data zeer reëel was, blijven nu alle gegevens netjes samen op één platform.

 

Na een zorgeloze implementatie van de HR-software van Progreso verloopt het beheer van HR-zaken voortaan van een leien dakje, met onmiddellijke terbeschikkingstelling van informatie voor alle medewerkers. En zo creëert u een duidelijk overzicht voor de werknemers enerzijds, en voor de leidinggevenden anderzijds

 

Kortom, gedaan met Ad Valvas-borden, Post-Its en intranetten. 

 

Wilt u graag meer weten over HR-software, en de mogelijkheden voor uw onderneming? Vraag via deze weg meer informatie aan, dan bekijken we samen hoe we het HR-beleid van uw bedrijf kunnen versoepelen.