Groep Zorg zorgt voor primeur
11 dec 2016

Groep Zorg zorgt voor primeur

Groep Zorg Heilige Familie uit Kortrijk haalde zopas de zogenaamde NIAZ-accreditatie binnen. Het is daarmee meteen het eerste Belgische psychiatrisch ziekenhuis dat dit kwaliteits- en veiligheidslabel organisatiebreed verwerft. Het Kortrijkse ziekenhuis haalde hiertoe heel wat data uit haar Progreso HR software. De NIAZ-accreditatie is een audit, waarbij een externe organisatie een ziekenhuis controleert en het kwaliteitsbeleid en de veiligheid van een ziekenhuis in kaart brengt. Bedoeling is de kwaliteit en de excellentie in de zorg te verhogen en an iedere patiënt de best mogelijke zorg en maximale veiligheid te garanderen. JCI en NIAZ zijn in de ziekenhuissector de bekendste organisaties die een dergelijke controle of accreditatie voor hun rekening nemen.

Patrick Cokelaere, algemeen coördinator Groep Zorg H. Familie (zie foto), is alvast enthousiast over de recente prestatie: “We zijn bijzonder fier het eerste psychiatrisch ziekenhuis in België te zijn dat geaccrediteerd is met het NIAZ-label voor alle diensten en zorgprogramma’s,” zegt Cokelaere. “Sedert 2 jaar werd deze audit intern voorbereid. Zonder een degelijke HR-software lukt dit niet. Het zijn de data uit Progreso die voor een groot stuk de medewerkers gerelateerde criteria voor de accreditatie voeden. Naast een dergelijk systeem is ook de uniformiteit van hoe het wordt toegepast zeer belangrijk.  De norm werd daarom uitgebreid toegelicht aan directeuren, diensthoofden, staf en medewerkers. Zij zijn immers diegenen die de norm de menselijke invulling moeten geven in hun zorg- en verpleegkundige taken, zodat absolute patiëntenzorg en –veiligheid wordt gewaarborgd.”

 

Het Antwerpse softwarehuis Progreso is wat fier op zijn inbreng en toegevoegde waarde. “Een van de modules die Progreso ontwikkelde, biedt een perfecte oplossing voor het in kaart brengen van de specifieke gegevens om binnen een ziekenhuiscontext een accreditatie te realiseren” stelt Luc Christiaens, zaakvoerder van Progreso. “Ziekenhuizen hebben een typische, complexe organisatiestructuur, waar overzichtelijk en aantoonbaar moet kunnen worden in kaart gebracht wie welke competenties heeft, wie welke opleidingen heeft gevolgd, hoe onthaal van nieuwe medewerkers verloopt, of er een gestandardiseerde manier is voor het voeren van coaching gesprekken, enzovoort. Al die tools zijn in ons pakket voorzien.”

Progreso is al langer vertrouwd met het werken voor farmaceutische en zorg-georiënteerde bedrijven. Naast Groep Zorg H Familie , zijn er fijne samenwerkingen met onder meer Ablynx, FPC Gent, Partena, Onafhankelijk Ziekenfonds en Thrombogenics. Recent besliste ook AZ Delta uit Roeselare, waar eveneens een accreditatie-ambitie op het programma staat, om met Progreso in zee te gaan. (KC)

Bron: Made in West-Vlaanderen http://www.madeinwest-vlaanderen.be/nieuws/groep-zorg-zorgt-voor-primeur/