Het grote HR-debat "Werknemers willen voortdurend uitgedaagd worden"
15 jun 2017

Het grote HR-debat

Het grote HR-debat: de belangrijkste conclusies

Tijdens een rondetafelgesprek debatteerden tien experten over de belangrijkste evoluties in het HR-landschap. Een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies.

“Werknemers willen voortdurend uitgedaagd worden”

Het HR-landschap is in volle evolutie, en dat brengt heel wat uitdagingen en opportuniteiten met zich mee, zowel voor werkgevers, rekruteerders, werknemers als werkzoekenden. Wij brachten tien experten samen voor een boeiend gesprek over digitalisering, outplacement, onderwijs en employer branding.

 

Uitdagingen

De war for talent is helemaal terug. Deze wordt versterkt door de babyboomers die op pensioen gaan. Een bijkomend probleem is dat de profielen vaak niet afgestemd zijn op de vragen van ondernemingen. Daarnaast willen jonge generaties zelf hun job en de inhoud daarvan samenstellen.

Organisaties zouden hun ‘mensenpark’ even goed moeten onderhouden als hun machinepark. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat mensen aan boord blijven, dat ze kunnen groeien én dat het ziekteverzuim daalt. Naast opleiding kan ook aangepast werk hier deel van uitmaken. Door de alsmaar sneller veranderende omgeving zullen organisaties zich flexibeler moeten gaan organiseren. Daarnaast zullen werknemers zelf verantwoordelijkheid moeten leren nemen voor wat betreft hun groei en ontwikkeling.

 

Waardering van medewerkers

Door in te zetten op horizontale én verticale doorgroeimogelijkheden en mensen de kans te geven om binnen hetzelfde bedrijf een volgende stap in hun carrière te zetten, voelen mensen zich gewaardeerd en krijgen ze meer vertrouwen.

Het is bovendien noodzakelijk om hen te blijven uitdagen. Denken in termen van ‘rollen’ in plaats van ‘functies’ kan hierbij alvast helpen. Een coachende aanpak waarbij mensen geïnspireerd worden om zaken te realiseren waarvan ze zelf niet hadden gedacht dat ze dat konden is eveneens aangewezen. Ten slotte is ook een goede feedback cultuur zeer belangrijk.

 

De invloed van digitalisering

De transformatie tot een digitaal bedrijf vergt heel wat leiderschap en een strategische HR aanpak. Een organisatie die zich niet aanpast wordt inefficiënt, zelfs met een nieuwe technologie. Hoe meer je kan digitaliseren, hoe belangrijker bovendien datgene wordt dat je niet kan digitaliseren. Algoritmen en artificiële intelligentie kunnen wel helpen in de werving en selectie, maar de koppeling van de bedrijfscultuur aan de persoon is mensenwerk.

Door HR-data te combineren met andere bedrijfsdata krijg je bijzonder waardevolle informatie, en als je die langs benchmarkdata kan leggen kan je daar zowel tactisch als strategisch veel mee doen.

 

Afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt

Mensen moeten enerzijds breder inzetbaar worden, maar anderzijds ook een speciale expertise, attitude, persoonlijkheid en inzetbaarheid kunnen aanbieden. Het menselijke aspect in het onderwijs moet dus absoluut breder worden meegenomen. Waarden en attitude worden alsmaar belangrijker. Wanneer je eenmaal op de arbeidsmarkt komt en start met werken, begin je immers vaak opnieuw aan een leerproces bij de werkgever. Toch blijven competenties belangrijk.

 

Outplacement

Het doel moet zijn om tools aan te bieden aan medewerkers, waardoor ze de mogelijkheid hebben om na te denken over de verdere richting van hun carrière. Dat moet zowel voor jongere als voor oudere medewerkers toegankelijk zijn. Outplacement dient dus niet langer enkel als oplossing voor wanneer het misloopt.

Lees het volledige debat hier. 

bron:  ,