HR moet de pragmatiek voor ogen houden
28 okt 2016

HR moet de pragmatiek voor ogen houden

Globalisering en digitalisering zijn sleutelbegrippen in onze huidige samenleving. Bedrijven worden gedwongen kort op de bal te spelen en zich flexibel op te stellen. Dat is voor HR niet anders. Luc Christiaens en Marianne Dobbels, respectievelijk CEO en HR Advisor/Business Developer bij Progreso, laten hun licht schijnen over de toekomst van HR. 

 

Jullie hebben Progreso, een leverancier van HR-software, opgericht in 2003. Welke evoluties zien jullie?

Luc Christiaens: “Er is heel wat geëvolueerd over de jaren. Heel belangrijk nu is de andere kijk op prestatiemanagement. Voeren we al dan niet nog evaluatiegesprekken is een vraag waar bedrijven tegenwoordig mee worstelen. De formele aanpak wordt meer en meer in vraag gesteld en er wordt meer op het informele ingezet. Probleem daarbij is dat bepaalde zaken zoals opleidingsbehoefte en een eventuele bonus nu eenmaal aan formele input gekoppeld zijn. We verwachten daarin nog een shift. We hebben al een klant die uitgaat van power to the people. Daar is het niet meer hr die initieert, de medewerker heeft er zelf de touwtjes in handen.”

 

Ook talentmanagement, al een tijdje een hype, is aan het veranderen?

Marianne Dobbels: “Talentmanagement is geen hol concept meer, er wordt een duidelijke definitie en finaliteit aan gegeven. Er wordt nagedacht over diverse vragen. Wat is talent? Hoe kunnen we het laten bovendrijven? Hoe kunnen ze hun ding doen? En vooral, hoe heeft onze organisatie daar baat bij? Bedrijven zetten immers meer en meer in op organisational fitness. Talentreviews en de bijhorende successionplanning zorgen voor een concrete invulling.”

 

Digitalisering is niet nieuw, waarom is het nu zo belangrijk?

Luc Christiaens: “Digitalisering is vandaag cruciaal en daar zijn meerdere redenen voor. Ten eerste is er de trend rond work-life integration, waarbij men anytime anywhere op any device moet kunnen werken. Ten tweede verdwijnt het traditionele principe van hiërarchie gaandeweg en moet men in alle richtingen kunnen communiceren en delen. En ten derde is er de human factor die zeker niet verdwenen is. Integendeel, maar er is nood aan geobjectiveerde data om haar interpretaties en prognoses op te enten. De uitdaging is te beslissen welke data er noodzakelijk zijn om te kunnen doen wat men wil doen. Dat horen we vaak: bedrijven hebben wel iets, maar het doet niet wat ze willen op vlak van rapportering, acties of prognoses. En dat terwijl snel ageren net de boodschap is.”

 

Digitalisering is vandaag cruciaal en daar zijn meerdere redenen voor: de trend rond work-life integration, het verdwijnen van de traditionele hiërarchie, de human factor…

LUC CHRISTIAENS

 

Het mobiele en sociale aspect speelt daarbij een grote rol?

Luc Christiaens: “Zeker en vast. Als je tools en systemen maakt, dan ben je het jezelf verplicht een app ter beschikking te stellen. Het mobiele en sociale aspect is daarbij heel belangrijk. Collega’s willen elkaar vinden op communicatieplatformen die tegelijk als marktplaats fungeren. Ze willen kennis uitwisselen, in dialoog kunnen gaan en nog veel meer. Leidinggevende wensen efficiëntie en snelheid in hun hr-communicatie te brengen en een perceptie van nabijheid te creëren met het team. Een opleidingsaanvraag goedkeuren, een afspraak met een kandidaat bevestigen, een rapport consulteren: mobiele applicaties zorgen voor comfort, snelheid en transparantie.”

 

Hoe zien jullie de toekomst van HR?

Marianne Dobbels: “HR moet de digitalisering maximaal inzetten om te doen wat echt essentieel is. Er zijn zo veel franjes mogelijk, maar men moet zich focussen op wat toegevoegde waarde biedt. Wat wil je doen met de data nu en morgen? Hoe kan je dat op pragmatische wijze doen? De nadruk van hr zal immers meer op het consultatieve luik komen te liggen, terwijl de data dit zullen onderbouwen, evidence and facts based.”

 

Talentmanagement is geen hol concept meer, er wordt een duidelijke definitie en finaliteit aan gegeven.

MARIANNE DOBBELS

 

Hoe is Progreso zelf voorbereid op de digital transformation?

Luc Christiaens: “Dit is ons vak, wij houden onze ogen en oren continu open om de evoluties waar te nemen. Intern hanteren wij dezelfde principes. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bijdrage. Via progressmeetings en permanente feedbackloops houden we de vinger aan de pols, bijleren doen ze via intensieve kennisdeling, etc. Onze klanten houden ons ook wakker, we moeten constant wendbaar blijven en ons aanpassen.”

 

Kunnen jullie zelf ook disrupted worden?

Luc Christiaens: “Ja, absoluut. Binnenkort kan men in de kleuterschool al digitale tools ontwikkelen! Wij moeten daar alert voor zijn en bij onze bestaansreden blijven op vlak van talent- en performancemanagement. En ook wij leggen de nadruk op het consultatieve rond inhoud, change, implementeren en omgaan met data. Zoals het HR Trends Institute zegt: “Everything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable”.” 

 

Zin in meer? Progreso zal samen met een van zijn klanten aanwezig zijn op het congres ‘The Future of hr: digital and agile’ op 24 november in Wijnegem.

 

Luc Christiaens richtte in 2003 Progreso op, een leverancier van hr-software met als rode draad talent- en performancemanagement. Samen met Hr Advisor en Business Developer Marianne Dobbels vormt hij het managementteam. Marianne is gespecialiseerd in menselijke en organisatorische ontwikkeling in een veranderende omgeving, in hr-marketing en in communicatie. De specialiteiten van Luc zijn het vertalen van uitdagingen op vlak van hr-business naar bruikbare, werkbare en pragmatische oplossingen.

 

 

voor het volledige artikel: Kluwer HR moet de pragmatiek voor ogen houden