Impact van de GDPR op HR
07 mei 2018

Impact van de GDPR op HR

De GDPR is de nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 van kracht wordt. De General Data Protection Regulation vervangt de huidige Belgische privacy-wetgeving. De GDPR, ook wel gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet in een betere bescherming van natuurlijke personen in zake de verwerking van persoonsgegevens.

Voornaamste wettelijke verplichtingen

De GDPR-wetgeving heeft impact op elk bedrijf dat data van werknemers, kandidaten, freelancers, contractors, stagiairs, interims, etc. verwerkt. Hieronder vindt u een opsomming van de voornaamste wettelijke verplichtingen:

aantonen dat u de nodige maatregelen genomen hebt om persoonsgegevens op een doeltreffende manier te beschermen;

in vele gevallen is uitdrukkelijketoestemming nodig om persoons- gegevens op te slaan en te verwerken;

data protection impact assessmentsmoeten standaard ingebouwd worden bij verwerkingen van persoonsgegevens die een hoog privacyrisico inhouden. Het privacyrisico is bijvoorbeeld hoog als u bijzondere persoonsgegevens (vb. ras, geloofsovertuiging of gezondheidsgegevens) verwerkt;

op een begrijpelijke manier meedelen welke data u verzamelt, wat u ermee doet en hoe lang u ze bewaart;

inbouwen van bijkomende rechten: zoals recht op inzage, recht om vergeten te worden, recht op het corrigeren van gegevens;

op elk moment compliance kunnen aantonen, onder andere via een register van verwerkingsactiviteiten;

datalekken binnen de
72 uur melden
aan de Gegevensbeschermingsauthoriteit. In bepaalde gevallen moeten ook de betrokkenen worden ingelicht.

In functie van de GDPR wetgeving die van kracht wordt op 25 mei 2018 dienen alle organisaties en bedrijven te voldoen aan een aantal nieuwe verplichtingen.

Om U hierin behulpzaam te zijn hebben we bijgaande brochure opgesteld. U vindt hierin:


- de voornaamste wettelijke verplichtingen;


- wat GDPR voor HR betekent;


- wat Progreso doet rond GDPR.

 

U kan deze brochure hier downloaden.

 

Ontdek alle gerelateerde informatie