Kennismanagement op de werkvloer
28 nov 2019

Kennismanagement op de werkvloer: hoog tijd voor impactvolle actie

Organisaties ontwikkelen en verkrijgen doorheen de jaren ontzettend veel kennis. Toch zijn er slechts een aantal organisaties die deze kennis ook formaliseren door insights, inzichten en ervaringen op een overzichtelijke manier in kaart brengen.

 

En dat blijkt ook uit de cijfers: slechts een derde van de organisaties in Europa stimuleert kennismanagement als formeel onderdeel van de ontwikkeling van hun werknemers. Een gemiste kans, want dit betekent dat je als organisatie onvoldoende gebruikmaakt van de kennis die zich al op de werkvloer bevindt.

 

Hoog tijd om daarin verandering te brengen dus!

Combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag

Kennis, vaardigheden en gedrag: begrippen die op de werkvloer voortdurend genoemd worden. Een goede en waardevolle werknemer dient dan ook over de juiste combinatie van deze drie factoren te beschikken. Toch gebruiken veel leidinggevenden deze concepten niet altijd in de juiste context of betekenis. Een goed begrip is dan ook noodzakelijk.

Kennis

Kennis verwijst naar theoretische kennis, of ook wel ‘tastbare kennis’. Dit omvat de zaken die je moet kennen en weten om de job naar behoren uit te voeren. Deze kennis kan het bedrijf of de organisatie vastleggen met het oog op verdeling onder de werknemers. Zo kan ieder teamlid die steeds raadplegen. 

Vaardigheden

Wanneer je de vergaarde kennis ook werkelijk kan toepassen bij het uitvoeren van je job, beschik je ook over de nodige vaardigheden die jouw functie inhoudt. 

 

Je bent namelijk in staat om de kennis in de praktijk om te zetten, wat jou tot een meerwaarde maakt voor de organisatie. Je beschikt niet alleen over de nodige kennis, maar je weet deze ook toe te passen.

Gedrag

Iedere organisatie of ieder team kent ook bepaalde (unieke) waarden en normen. Om goed mee te draaien, dient de werknemer deze te respecteren en na te leven.

 

Dat vertaalt zich in de attitude of het gedrag van een persoon. Slaagt de werknemer er niet in om zich aan te passen of te houden aan bepaalde waarden en normen, dan valt deze al snel uit de boot.

 

Een professionele houding door middel van een degelijke attitude, is belangrijker dan het hebben van de juiste kennis of vaardigheden. Dat is immers het enige dat je niet kan aanleren. Kennis en vaardigheden kan je steeds bijschaven, bijvoorbeeld on-the-job. De juiste attitude heb je, of heb je niet.

 

Daarom: “Hire attitude, train skills”.

Overzichtelijk leren met een kennismanagementsysteem 

Daar waar je vaardigheden impliciet kan trainen, is informatie vergaren een expliciete vorm van kennis. Het is dan ook perfect mogelijk deze kennis vast te leggen, en te delen met je werknemers. 

 

Met een LMS (Learning Management System) ben je alvast op de goede weg. Een kennismanagementsysteem houdt een duidelijk en eenvoudig overzicht over de verspreiding, begeleiding en opvolging van uiteenlopende leeractiviteiten en ontwikkelingstrajecten.

 

 

Het gevolg? Het principe van “blended-learning”. Naast de formele traditionele vorm van leren, kunnen werknemers nu ook de leermiddelen overal en altijd raadplegen, en hun kennis bijschaven.

 

Denk hierbij aan e-learnings, video’s, tutorials, webinars… Competenties aanscherpen krijgt op die manier een persoonlijke toets, wat loont voor zowel de werknemer, als de werkgever. Bovendien kan men de kennis ook onmiddellijk naar de praktijk brengen.

Kennismanagementsysteem: een meerwaarde voor werknemers en werkgevers

Met de komst van de digitalisering, is kennis een kwestie van (snelle) toegang geworden. Wanneer je sneller antwoord biedt dan concurrenten, heb je meteen een voorsprong. 

 

Met een kennismanagementsysteem kan je dit als organisatie verwezenlijken. Belangrijke informatie blijft door middel van een LMS immers steeds binnen het bedrijf, zelfs bij het vertrek van werknemers. 

 

De kennis van iedere werknemer wordt opgeslagen in het systeem, zodat toekomstige werknemers op hun beurt deze kunnen vergaren en inzetten binnen de organisatie. Een nieuwe werknemer vanaf 0 inwerken behoort dus niet langer tot de grootste zorgen van een leidinggevende. 

Via het kennismanagementsysteem hebben nieuwe collega’s meteen toegang tot een schat aan informatie, en dit brengt zowel voor de preboarding-fase, als de onboarding-fase een enorme toegevoegde waarde met zich mee.

 

Zo kunnen nieuwe werknemers zich bijvoorbeeld al voor de startdatum inlezen over de organisatie, haar rol en de verwachtingen, wat de eerste dag op de werkvloer en de onboarding alleen maar vergemakkelijkt. 

 

Door het gebruik van een LMS zijn ze sneller productief en voelen ze zich vanaf dag één meer betrokken bij de organisatie.

 

Verder biedt een kennismanagementsysteem ook op verschillende andere vlakken voordelen. Medewerker en werkgever krijgen zicht op:

  • welke kennis vereist is om de job uit te oefenen;
  • over welke kennis de werknemer al beschikt;
  • welke kennis de werknemer nog moet opdoen in de huidige functie vooraleer een functiewissel kan plaatsvinden.

 

Het biedt een heldere en visuele voorstelling van je persoonlijk groeipad én geeft je ontwikkelingsmogelijkheden weer, duidelijk verbonden met leerelementen. Zo kan de werknemer steeds tips raadplegen, maar ook bijvoorbeeld opleidingen volgen.

 

Dus ook de werknemer heeft baat bij kennismanagementsystemen. Het biedt hem of haar namelijk de mogelijkheid om z’n carrière mee op te volgen en zelfs zelf te sturen. De verantwoordelijkheid voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden ligt dan ook (voornamelijk) bij de werknemer. 

 

Tegelijk krijgt de leidinggevende een duidelijk inzicht in het opleidingsniveau en de inzetbaarheid van diens medewerkers.

Het kennismanagementsysteem van Progreso

Progreso HR-software voorziet in een kennismanagementsysteem met zeer uitgebreide functionaliteiten. Zowel traditionele leeractiviteiten, als de meest toekomstgerichte leeractiviteiten worden op een intuïtieve en attractieve manier ondersteund.

 

Ons kennismanagementsysteem biedt elke stakeholder op elk moment een zicht op zijn of haar leercontext, en zorgt ervoor dat je als organisatie de touwtjes in handen houdt, waar je ook het initiatief of de verantwoordelijkheid neerlegt.

 

Interesse? Neem gerust contact op met ons, onze professionals helpen je graag verder.