Learning agility: de kracht van wendbaarheid op de werkvloer
24 mrt 2020

Learning agility: de kracht van wendbaarheid op de werkvloer

Verandering is een constante in het dagelijkse leven, zowel in het privéleven als op de werkvloer. Optimalisatie, uitbreidingen, hervormingen en herstructureringen vormen een steeds terugkerende factor in ieder bedrijf.

 

Het belang van learning agility van uw personeel valt dan ook niet te ontkennen. Ons vermogen om aan te passen aan verandering bepaalt immers in grote mate hoe succesvol we zijn - als werkgever, als werknemer en als bedrijf.

 

En dat vraagt om een concreet uitgewerkte cultuurverandering én opvolging.

Hoe learning agile is uw bedrijf: knowledge & ability

De levensduur van producten en diensten wordt alsmaar korter. Het moet altijd beter, sneller en efficiënter. De wendbaarheid en snelheid waarmee organisaties structureel kunnen veranderen en zich kunnen aanpassen, is dan ook een cruciaal gegeven.

 

Een cultuurverandering, die overigens in veel bedrijven zal moeten plaatsvinden, is onmisbaar. Het voltallige personeel moet namelijk beschikken over het vermogen om te kunnen en willen leren (knowledge).

 

Naast knowledge of kennis moet de werknemer ook het geleerde kunnen toepassen in andere, vaak nieuwe situaties (ability).

 

Beide factoren spelen in dit geval dus een evenwaardige rol: enerzijds de snelheid waarmee werknemers kunnen leren, en anderzijds het vermogen om die nieuwe kennis ook effectief toe te passen in de praktijk.

 

Belangrijke vragen in een organisatie zijn dan ook:

 

 • Zijn onze mensen veranderbereid genoeg?
 • Zijn ze wendbaar en veerkrachtig?
 • Hebben ze de capaciteiten om nieuwe ervaringen om te zetten in effectief gedrag?
 • Durven ze nieuwe uitdagingen aan te gaan?
 • Kunnen ze op uitdagingen reageren?
 • Zijn ze in staat om feedback te geven en te ontvangen?

Mindset van de ideale werknemer

Het leren van nieuwe vaardigheden en kennis is een must in ieder bedrijf. Dat vraagt om heel wat flexibiliteit en wendbaarheid van uw personeel

 

Hoe het ideale profiel van een werknemer eruit ziet?

 

 • Zoekt en vindt uitdagende nieuwe ervaringen om van te leren.
 • Zoekt en vraagt actief feedback om zo te groeien.
 • Reflecteert voortdurend op eigen handelen.
 • Evalueert eigen ervaringen en trekt daar conclusies uit om zichzelf te verbeteren.
 • Zorgt voor betere prestaties door de nieuwe ervaringen toe te passen als nieuwe vaardigheden.

 

Kortom: iemand die zeer learning agile is.

 

Learning agility bestaat uit 5 dimensies. Hoger scoren op deze dimensies betekent dat mensen sneller zullen leren van nieuwe situaties.

 

 1. Change agility
  • voortdurend nieuwsgierig
  • houden van ideeën
  • steeds bereid om vaardigheden aan te leren / te verbeteren

 2. Mental agility
  • probleemoplossend
  • analyserend
  • out of the box denkend
  • vanuit verschillende scenario’s

 3. People agility
  • leren van en met anderen
  • leren van ervaringen
  • feedback delen
  • begripvol

 4. Results agilty
  • hoe resultaten behalen in moeilijke omstandigheden
  • de lat hoog leggen
  • werken naar heldere doelstellingen

 5. Self-awareness
  • zelfinzicht
  • reflecteren op eigen ontwikkeling
  • ben ik geschikt voor dit werk?
  • wat heb ik nog aan te leren?
  • jezelf kennen

 

Wat bepaalt nu de learning agility?

 

Dit wordt deels gestuurd door de persoonlijkheid en het karakter van de werknemer, en door hoe lang deze al een bepaalde functie uitoefent. Hoe langer men dezelfde functie betrekt, hoe groter de kans dat men vastroest in een bepaald stramien. Verandering doorvoeren blijkt bij dergelijk personeel minder eenvoudig.

 

Volgens onderzoek zou men een functie maximum 7 à 8 jaar mogen uitoefenen. Zo niet, dan creëert de werknemer al snel een veranderingsweerstand.

Employability checks

In het huidige bedrijfsleven is er veel aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van werknemers.

 

Staat mijn personeel voldoende open voor verandering en flexibiliteit? Doen mijn medewerkers hun job graag?

 

Vragen waarop u eenvoudig het antwoord krijgt met employability checks. Zo komt u ook te weten of de persoon nog op de juiste plek zit, of hij/zij nog passie heeft voor en plezier maakt in de job.

 

Dit soort tools brengt voor u in beeld hoe het gesteld is met de learning agility binnen uw organisatie. Maar om de verandering te doen slagen, is ook een heuse cultuurverandering vereist. Dit verkrijgt u enkel wanneer u ook een veilige omgeving voor uw medewerkers creëert, waarin ze niet hoeven te vrezen voor hun baan. Ze moeten de boodschap krijgen dat mobiliteit niet hetzelfde is als outplacement.

 

Hoe u dat juist aanpakt?

 

Start met het onder de loep nemen van de huidige functies. We noemen dit job crafting of job carving. Hier gaat u samen met de medewerkers kijken hoe ze hun functie anders kunnen inrichten zodat ze meer energie, flexibiliteit en resultaat opleveren. Natuurlijk blijven voor elke functie specifieke kennis, vaardigheden en competenties belangrijk. Toch moeten ze ook goede prestaties kunnen blijven neerzetten wanneer de situatie andere eisen aan hen stelt. 

 

De context waarin iemand functioneert en de eisen die daarmee gepaard gaan op het vlak van kennis en competenties zijn bepalend. Learning agility zorgt dat nieuwe kennis en vaardigheden sneller kunnen toegepast worden.

Progreso: uw rechterhand op de weg naar een learning agile bedrijf

Om dergelijke cultuurverandering te realiseren, moeten werknemers perfect op de hoogte zijn van hun eigen talenten en sterktes, om die vervolgens uit te spelen en zo te excelleren in wat ze doen. 

 

En dat is waar Progreso in het verhaal komt. Onze software brengt de kwaliteiten en het kunnen van uw werknemers in kaart. De loopbaanontwikkelingen van uw personeel krijgen zo duidelijk vorm. 

 

Bovendien laat onze tool ook ruimte voor input van de werknemer zelf. Zo kan deze duidelijk diens ambities aangeven. Wat wil ik nog bijleren? Waar wil ik naartoe? Waar zie ik mezelf staan binnen X aantal jaren?

 

Op die manier verkrijgt u een heleboel informatie van uw personeel. De kunst ligt echter in het concreet aanpakken van die gegevens. Uw werknemers brachten namelijk in kaart wie ze zijn, en wat hun ambities zijn op professioneel vlak. Nu is het aan u en aan de HR-afdeling om die resultaten aan te halen in tussentijdse gesprekken en tijdens functioneringsgesprekken. 

 

En daar loopt het in de praktijk vaak mis.

 

De verzamelde data wordt namelijk niet altijd tot op het niveau van de medewerkers gebracht. En dat zorgt voor een misnoegen onder het personeel.

 

Ze vragen zich af - en terecht - waarom ze al die informatie en vragenlijsten moeten beantwoorden, als er uiteindelijk niets mee gedaan wordt.

Uw HR-afdeling houdt de motor draaiende

Het is dan ook de taak van uw HR-afdeling om het circulaire karakter van veranderingen te omarmen. 

 

Hoe? 

 

Door niet alleen verandering te implementeren, maar ook op te volgen en conclusies te trekken, om zo weer van vooraf aan te beginnen. Eenmalig de tool op uw personeel loslaten is niet voldoende. Want niet alleen de omstandigheden veranderen, maar ook uw personeel kan veranderingen doormaken. Daarom is het noodzakelijk de programma’s te blijven bewaken, zodat u een sfeer en cultuur creëert waarin uw medewerkers continu openstaan voor verandering.

 

De bedrijfssfeer en -cultuur van uw onderneming zijn geen statisch gegeven. Het is een dynamisch iets en bijgevolg steeds onderhevig aan verandering.

 

Wilt u ook een cultuurverandering doorvoeren, en zo uw personeel een leergierige en flexibele mindset geven?

HR-software van Progreso biedt de ideale schouder om op te steunen. Zo realiseert u in no time een bedrijfscultuur die flexibiliteit en wendbaarheid uitstraalt. Benieuwd? Neem gerust contact op, dan bespreken we samen - geheel vrijblijvend - de mogelijkheden.