Leerstrategieën
17 mei 2016

 

In tijden van grote volatiliteit volstaat het niet langer opleidingen te registreren en vervolgens te rapporteren. Leren is verreweg dé belangrijkste peiler in organisatie- en talentontwikkeling. Het is een permanent proces dat zich richt naar iedereen in de organisatie gezien de grote impact op het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

 

Leren gebeurt formeel en informeel, en via diverse leervormen. Klassikale opleidingen zijn nog slechts een moment in het volledige leertraject waar e-learning, overleg, kennistesten, serious games en zelfstudie elkaar opvolgen en aanvullen.

Het leeraanbod dient aantrekkelijk zichtbaar gemaakt te worden, specifiek voor de diverse doelgroepen, het ‘tracken’ van de leerinspanningen en het resultaat ervan moet managers toelaten om het effect op de prestaties te bespreken met de medewerker, een permanente feedbackloop brengt actie tot focus; Kennis is iets individueel, maar tevens iets van het team en van de organisatie. Het is de differentiator bij uitstek voor het voeden van klantenrelaties in de breedste zin. Het is iets van elke dag, dat nooit eindigt.

 

Organisaties, van KMO tot multinational,  hebben behoefte aan oplossingen die deze evolutie in omgaan met leren en kennis kunnen faciliteren. Enerzijds door het principe van alles user-centric te kunnen aanbieden en opvolgen, anderzijds door een grote flexibiliteit te bieden in het “anywhere - anytime - any device”-principe, en tenslotte in het met precisie te kunnen monitoren van de wettelijke context als het om certificaten en kwalificaties gaat. Een HRIS anno 2020 dient daarnaast een uitgelezen communicatieplatform te zijn, waar kennis wordt gedeeld, waar kennis kan worden opgespoord, wie kent wat en kan me verderhelpen, en waar samenwerking wordt bevorderd, met als resultaat engagement & performance.

 

Progreso HR software denkt en handelt vanuit deze toekomstgerichte maatschappelijke visie. We streven naar hechte samenwerkingen die voor beide partijen aangenaam en rendabel zijn, en houden daarbij rekening met de ambitie, maturiteit en mogelijkheden van uw organisatie.

 

Meer weten? Contacteer marianne.dobbels@progreso.be of bel 03/289 20 00