LMS - het nieuwe leren gefaciliteerd
13 apr 2018

LMS - het nieuwe leren gefaciliteerd

Lente is bij uitstek het seizoen van nieuwigheden, frisse ideeën en bloei. Een uitstekende moment dus om onze volledig gerevampte LMS aan u voor te stellen.

 

We hebben de voorbije periode goed geluisterd naar onze klanten en hebben volgende top 3 aan verwachtingen gehoord als het op leren en leerapplicaties aankomt:

 

  • Gebruiksgemak: mensen willen makkelijk en efficiënt aan leerinformatie komen;
  • Flexibiliteit: in netwerkstructuren en tijden van eigenaarschap is het aan de orde snel en goed te kunnen keuzes maken en beslissen mbt leeractiviteiten;
  • Het visuele: een leeraanbod dat oogt als een webshop spreekt veel meer aan.

 

Deze top 3 werd zo goed als mogelijk gemodelleerd binnen de nieuwe LMS module van Progreso. 

 

De eerste reacties zijn zeer positief: het puur functionele, traditioneel dé troef van onze software, werd verrijkt met een visuele aantrekkelijkheid, waardoor het gebruik van de tool nog aangenamer en intuïtiever wordt. Voor waar nodig werden kleine self-support applets toegevoegd, zodat iemand die toch komt vast te zitten, zelf verder kan. Tenslotte werd binnen de evolutie van hiërarchische structuren naar netwerkorganisaties het aspect van leercommunity en interconnectiviteit van het leren extra aandacht gegeven: social learning en knowledge sharing wordt er extra door aangemoedigd.

  

 

Hierbij dienen we het volgende in het achterhoofd te houden: een goed systeem is bepalend voor het introduceren en handhaven van nieuwe leervormen in uw organisatie, maar is niet de essentie. Essentieel is de mate waarmee het systeem de verbinding tussen mensen en leren binnen de community versterkt. (Bron: socius.be )

 

  

Progreso HR software focust op talent- en prestatieontwikkeling van organisaties en reikt hiertoe een platform aan waar uw medewerkers elkaar vinden, met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar kunnen feedback geven. Meer weten, contacteer marianne.dobbels@progreso.be of geef uw organisatieprofiel in via onze website waarna wij u spoedig contacteren http://www.progreso.be/nl/organisatieprofiel