The future of HR, digital & agile
01 dec 2016

 

Op 24 november ll. tekende Progreso present op de Kluwer studiedag rond dit thema. Het werd een inspirerende dag, met veel verschillende invalshoeken,boeiende interactie en veel ambitie naar de toekomst toe.

 

Een van de speerpunten binnen de toekomstvisie op HR is het feit dat organisaties niet langer hiërarchisch zullen worden gemodelleerd maar veeleer in netwerkstructuren, iemand noemde het ‘atomisch – als een atoom’. Het spreekt voor zich dat dergelijke evoluties een serieuze impact hebben op zowat alles wat de arbeidsrelaties tussen mensen en organisaties aangaat. Vragen als ‘wie is mijn baas’ , ‘wat is mijn target’ en ‘hoe kan mijn loopbaan eruit zien’, krijgen een totaal nieuwsoortig antwoord.

 

Zoals Isabel De Clercq het recent verwoordt in haar blog: “

Het individu, de medewerker én de klant, komt opnieuw centraal te staan. Sociale technologie zorgt ervoor dat mensen opnieuw een stem krijgen. Ze worden niet meer herleid tot hun positie in de hiërarchie: ze worden knopen in netwerken. Medewerkers worden leden van communities met zowel mensen van binnen als buiten de organisatie. Digital gaat over het vervagen van grenzen, the boundaryless organization. Digital gaat over waardecreatie met klanten.”

 

Voor systemen en tools betekent dit een innovatieve design, waarbij niet langer gesproken wordt over posities, functies en rapporteringslijnen, maar wel over leren, delen en betekenisvol bijdragen.

 

Meer weten over hoe Progreso dit toekomstbeeld vertaalt naar roadmap? Contacteer marianne.dobbels@progreso.be of bel 03/289 20 00