Tinderization: opportuniteit of bedreiging
01 aug 2017

Tinderization: opportuniteit of bedreiging

Op de recentste editie van WebTomorrow werd het principe van ‘tinderization’ stevig onder de aandacht gebracht. Iedereen kent het, de snelle beslissing om links of rechts te swipen. Een iets meer uit de kluiten gewassen definitie klinkt als volgt: “the threat of changing shifts in consumer behavior undermining loyalty programs” (Bron:https://www.ibm.com/think/marketing/tinderization-and-customer-loyalty-what-marketers-need-to-know/)

We ontdekken hier drie zaken in:

  1. De bedreiging van snel veranderen van gedacht: waar tot voor kort zowel in arbeidsrelaties als in klantenrelaties een behoorlijke stabiliteit aan de orde was, ‘eens gekozen, goed gekozen’, heerst er vandaag een permanente onrust omtrent te maken of gemaakte keuzes. Dit heeft grote gevolgen voor de snelheid waarmee beslist wordt (hoe contradictorisch dit ook klinkt), voor de overtuiging dat dit de beste keuze is op dit moment, en voor gemoedsrust dat een lange termijn samenwerkingsverband nu echt is ingezet.
  2. De volatiele houding van de koper: of het nu een werknemer betreft die zich op de arbeidsmarkt beweegt, of een klant die het beste met zijn bedrijf voor heeft, de veelheid aan impulsen die aan ongeziene snelheid op hen afkomt is zo enorm, dat ze de grootste moeite hebben om een zekere soliditeit in hun opinievorming op te bouwen. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat de ‘span of attention’ zo kort wordt en er weer een mogelijks beter offer zich aandient.
  3. De nieuwe invulling van loyauteit: iedere geroutineerde professional weet dat het veel waarde creëert te investeren in bestaande klanten en medewerkers. Nochtans garandeert fidelisatie vandaag geen trouw meer uitgedrukt in tijd. “Loyauteit laat zich niet kopen”, zei Frank Underwood in House of Cards. Wat nu zo is, is binnen minuten weer anders, ‘just a swipe away’. De snelheid waarmee partijen elkaars aandacht blijven triggeren wordt daarom een cruciale factor.

 

Terwijl Tinderization de brand loyalty dreigt te ondermijnen, zit hier voor mensen en organisaties ook een opportuniteit van formaat in. Het focussen op authenticieit, op purpose en op inhoud, en dat alles op het juiste real time moment, zal ertoe bijdragen een nieuw type van duurzame relatie te installeren. De war for talent zal gewonnen worden door diegenen die de ervaring van de medewerker in het middelpunt plaatsen.

 

Onnodig te zeggen dat hiervoor data nodig zijn, veel data, die gecombineerd kunnen worden, geïntegreerd en vertaald naar relevante acties en beslissingen op het juiste moment.

 

Progreso HR software is een Talent & Performance Management platform dat pragmatische oplossingen biedt voor uw HR-vraagstukken in tijden van tinder. Progreso investeert volop in de toekomst, zowel qua systeem, qua services als qua dialoog.

Meer weten, contacteer marianne.dobbels@progreso.be