Opiniestuk in trendbaHRometer
29 nov 2022

“Veel bedrijven investeren in reskilling en upskilling van hun personeel. Meer nog: wie hier nog niet mee bezig is, dreigt al op korte termijn in de problemen te komen.” Lees het volledige opiniestuk van Luc Christiaens (Progreso HR software) in onze trendbaHRometer!

Download hier het gratis magazine: https://genehrations.eu/#trendbaHRometer