Hoe ontwijkt u behendig de pitfalls van telewerken?
05 mei 2020

Hoe ontwijkt u behendig de pitfalls van telewerken?

In maart 2020 ontdekten ondernemingen wereldwijd wat thuiswerken voor hun bedrijf inhoudt. Ondanks dat vele sectoren reeds streefden naar een minimale bezetting op kantoor (ook voor de uitbraak van COVID-19), stonden anderen hier nog twijfelachtig tegenover. 

 

Daar bracht de uitspraak van de regering snel verandering in: thuiswerken werd toen de norm. Een grote uitdaging voor velen: niet alleen werkgevers maar ook werknemers dienden zich voor te bereiden op heel wat aanpassingen. 

 

De kracht van wendbaarheid op de werkvloer was nog nooit zo belangrijk. Want ook vanop afstand is het vormen van een team uitermate belangrijk. Meer nog: een sterk team dat virtueel de werkzaamheden zo goed mogelijk laat verlopen. Daarom spreken we ook van telewerken.

 

Virtueel vergaderen: een dagelijkse routine

Communicatie is de motor van een goed draaiende organisatie. Toch is het voor vele bedrijven op dit moment een delicaat punt.

 

Eén-op-één gesprekken lopen vaak heel vlot, ook via virtuele kanalen, maar van zodra algemene vergaderingen met een heleboel collega’s plaatsvinden, steken enkele praktische problemen de kop op.

 

Dergelijke omvangrijke meetings vinden gewoonlijk plaats in grote vergaderruimtes, waar iedereen duidelijk het woord krijgt. Daarentegen verloopt de online variant van deze gesprekken vaak enorm stroef. Hoe communiceren we gericht zonder elkaar (onbedoeld) in de rede te vallen? Hoe zorgen we ervoor dat de meest prangende zaken zeker behandeld worden? Hoe komen we tot onderbouwde conclusies?

 

De sleutel tot succes: maak duidelijke en simpele afspraken! Volgende zaken kan u alvast als leidraad gebruiken.

 

  • Werk met de mute functie van online vergadertools.
  • Maak een duidelijke planning met werkpunten die tijdens de meeting aan bod moeten komen.
  • Een goede moderator van de virtuele meeting is van cruciaal belang om een vlot verloop te garanderen.
  • Zorg dat de manager de spreektijd van de verschillende stakeholders in de hand houdt.
  • Eindig steeds met het bepalen van concrete conclusies en actiepunten.

 

Het strak managen van een online vergadering leidt vervolgens tot grote tevredenheid bij de medewerkers. Ze hebben namelijk niet het gevoel dat heel wat nutteloze en zinloze onderwerpen voorbij komen. Dat kan er namelijk voor zorgen dat hun kostbare tijd niet goed besteed wordt.

 

Ten slotte is een goed uitgewerkte methode voor het houden van virtuele vergaderingen niet alleen nu noodzakelijk, maar kan het ook een meerwaarde betekenen voor later.

 

In de toekomst zullen namelijk steeds meer bedrijven opteren voor een meer geïntegreerde manier van telewerken. Met een handleiding voor online meetings bent u die nieuwe tendens alvast voor. Bovendien is een tweede golf van COVID-19 niet uitgesloten. Beslagen ten ijs komen is de boodschap!

 

De onschatbare waarde van work-life balance

Een uitspraak die - naast burn outs en telewerken - in het dagelijks werkleven voortdurend voorbij komt: work-life balance. Wat vindt u van uw work-life balance? Hoe probeert u het evenwicht te behouden? Waar is er verbetering mogelijk?

 

Vragen die u bekend in de oren zullen klinken. Ook bij thuiswerken blijft dit evenwicht enorm belangrijk. Toch blijkt het bij veel werknemers een hele opgave om die balans te behouden. Heel de werkdag in het thuiskantoor doorbrengen geeft medewerkers het gevoel dat ze gevangen zitten. Niet alleen ervaren ze dit als overweldigend, ze ondervinden dat ze thuis meer uren kloppen dan op kantoor. De werklast blijft echter hetzelfde, en ook de prestaties liggen niet hoger. Sterker nog: de gemiddelde prestaties dalen zelfs 20-30%. De efficiëntie lijkt voor velen ver zoek.

 

Hoe kan dat? Hoe komt dat? Wat kunnen we hieraan doen?

 

De kernvragen die u zich als manager moet stellen. En het antwoord ligt in life-long learning

 

Kennis overbrengen vanop afstand

Want ook telewerken moet men leren. Het is niet eenvoudig om van de ene op de andere dag plots thuis een bureau op te zetten en toch op dezelfde manier taken en prestaties af te leveren zoals voordien. Maar al doende leert men, en oefening baart kunst.

 

Zorg dat uw werknemers ook steeds die goesting hebben om te werken aan zichzelf en nieuwe dingen bij te leren. Maak webinars, e-learning en andere sociale elementen mogelijk binnen de onderneming. Blijf kennis meegeven aan medewerkers, en ontdek ook de meerwaarde die het u biedt! 


Hoe u daarmee aan de slag gaat? Met de Progreso HR Software ontwikkelt u talenten met behulp van een duidelijk, flexibel en specifiek leeraanbod voor al uw diverse doelgroepen. Zo houdt u de vinger aan de pols van al uw leeractiviteiten en integreert u blended & digital learning. Bovendien geeft het u de mogelijkheid om meervoudige leertrajecten op te zetten en te waken over kwalificaties en certificaten zodat bedrijfskritische kennis te allen tijde kan worden ingezet

Werken uw medewerkers van thuis uit en wil u hen blijvend motiveren om te werken aan zichzelf en nieuwe dingen bij te leren? Maak webinars, e-learning en andere sociale elementen mogelijk binnen de onderneming.

Met de Progreso HR Software ontwikkelt u talenten met behulp van een duidelijk, flexibel en specifiek leeraanbod voor al uw diverse doelgroepen. Zo houdt u de vinger aan de pols van al uw leeractiviteiten en integreert u blended & digital learning. Neem nu contact op of plan een demo in, en stimuleer vandaag nog de learning agility van uw onderneming.