Vooropgestelde doelen bereiken met behulp van HR-software op maat
21 sep 2020

Vooropgestelde doelen bereiken met behulp van HR-software op maat

Het opzetten van doelstellingen voor individuen of afdelingen binnen de organisatie start altijd bij wat we met de organisatie zelf willen bereiken. 

 

Zonder strategische doelstellingen - die een ruimer pakket van objectieven met als finaliteit de werking van de organisatie als een geheel omvatten - kiest u slechts lukraak individuele doelstellingen die geen steek houden met uw missie en uw visie.

 

Wanneer u die strategische doelstellingen reeds bepaald heeft, kan u verder met de doelstellingen op korte termijn, om zo de strategische doelstellingen te verwezenlijken of uit te voeren. 

 

Een HR-tool op maat biedt de noodzakelijke hulp in het stipuleren van die prestatiedoelstellingen en ontwikkelingsdoelstellingen, die vervolgens samengebracht worden. 

Doelstellingen op alle niveaus 

Een organisatie bestaat uit verschillende niveaus die allemaal andere doelstellingen formuleren. Dat is de verticale as van uw onderneming. Maar binnen de verschillende niveaus onderscheiden we ook een horizontale as, die de doelstelling invult volgens diens specifieke situatie.

 

Op de verticale as vinden we zo de bedrijfsdoelstellingen, departementsdoelstellingen, afdelingsdoelstellingen en ten slotte individuele doelstellingen

 

We starten bij de bedrijfsdoelstellingen - opgesteld door bijvoorbeeld de CEO - die in een HR-tool op maat geplaatst worden. De managers van de departementen krijgen die doelstellingen te zien, en werken op basis daarvan hun doelstellingen uit om aan die objectieven te beantwoorden. 

 

Op die manier zijn vervolgens de afdelingshoofden aan de beurt, om doelstellingen voor de afdeling uit te werken, alsook de doelstellingen voor de individuen binnen het team. 

 

Op de horizontale as zien we dat bijvoorbeeld de doelstellingen van de afdelingen productie, aankoop, sales, financiën en HR niet volledig overeenkomen met elkaar. Waarom? Omdat ze een afdelingsspecifieke invulling geven aan de departementsdoelstellingen. 

 

Wel is het sterk aangeraden dat de verschillende afdelingshoofden binnen één departement samen komen om de doelstellingen verder af te lijnen en te connecteren, zodat het pakket aan doelstellingen een mooi geheel vormt. 

 

Hetzelfde geldt voor zowel de verschillende departementsleiders als de werknemers individueel.

Het organogram: doelgericht en helder

Op bovenstaande wijze zijn de verschillende doelstellingen allemaal duidelijk gelinkt aan elkaar. Dankzij de HR-software worden deze niet alleen gebundeld, maar heeft u ook een duidelijk beeld op de structuur van uw organisatie

 

Om dit nog inzichtelijker te maken biedt Progreso de mogelijkheid om vervolgens een organogram uit te werken. Dit geeft niet alleen de top - CEO - een heldere weergave van de onderneming, maar maakt dat ieder individu perfect weet waar hij of zij aan het werk is, en hoe dat kadert in het team, de afdeling, het departement en de organisatie. 

 

Dit werkt trouwens niet alleen inzichtelijk, maar ook enorm motiverend. Iedere werknemer ziet op deze manier zijn of haar aandeel binnen de organisatie en kan opvolgen hoe ver hij/zij reeds in de ontwikkeling staat. 

 

Ze zijn niet zo maar een nummer in het bedrijf, maar vormen een schakel die de motor mee draaiende houdt.

Tijd voor actie

Eens de doelstellingen zijn opgesteld, is het de bedoeling dat we daar ook effectief iets mee doen. Vaak werken bedrijven doelgerichte objectieven uit, maar blijft het bij papierwerk. Dat is jammer van de vele werkuren die erin geslopen zijn. Daarom is het cruciaal dat u de uitgewerkte materie ook gaat activeren.

 

Op basis van bereikte zaken gaat u zo commentaren en wijzigingen kunnen aanbrengen, waarbij learning agility en wendbaarheid op de werkvloer het verschil maken. Dit geactiveerd beleid moet ook echt leven in uw organisatie: niet enkel de managers en leidinggevende moeten on board zijn, ook alle medewerkers mogen de boot niet missen!

 

Na implementatie is ook opvolging cruciaal. Zijn de prestatiedoelstellingen en ontwikkelingsdoelstellingen wel behaald? Zowel op individueel vlak als overkoepelend vlak. 

 

Aan de hand van dat performance management proces kan u overgaan tot een zekere verloningsactie: het behalen van bepaalde doelstellingen is namelijk vaak gekoppeld aan bonussen. De score die aan dergelijke prestaties wordt gegeven is heel bedrijfsspecifiek. 

 

Daarom biedt HR-software van Progreso de mogelijkheid om heel gericht en op maat voor uw onderneming een plan uit te werken. 

 

Benieuwd hoe u uw prestaties naar een hoger niveau krijgt? Laat gerust uw gegevens achter, wij leren u graag kennen!

Neem slimme beslissingen met SMART-doelstellingen

Een gevaar bij het formuleren van doelstellingen, is dat de inhoud niet altijd haalbaar is. Daarom hanteert onze HR-software steeds het SMART-model voor doelen. Dit wil zeggen dat een doelstelling die u ingeeft in de Progreso HR-software steeds voldoet aan de volgende kenmerken:

 

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel of aanvaardbaar
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

 

En die parameters maken van uw doelstelling een objectief dat ook écht werkt.