4 concrete tips voor waardecreatie met HR software
16 nov. 2017

4 concrete tips voor waardecreatie met HR software

Waardecreatie met HR software

 

“Waardecreatie vergroot het onderscheidend vermogen en de continuïteit van iedere organisatie” (Bron: Parbleu 2012). 

 

De definitie is niet nieuw, de beoogde impact des te groter. Waardecreatie staat hoog op de strategische agenda van de meeste bedrijven. De invulling ervan kan verschillen. Voor de interne organisatie gaat het over de manier waarop deze georganiseerd is en de taken worden ingevuld door getalenteerde medewerkers. Indien dit eerder mechanisch gebeurt, dan zal weinig waarde worden toegevoegd. Indien dit gebeurt vanuit een ‘purpose’, en op zinvolle en professionele wijze wordt ter harte genomen, dan worden de beste resultaten neergezet, met de grootste voldoening voor medewerkers en klanten.

 

HR data kunnen hierbij zeer nuttig zijn. Enerzijds maken ze een en ander inzichtelijk, anderzijds laten ze toe trendlijnen te detecteren en op basis daarvan acties te lanceren of beslissingen te nemen. 

In een recente post van McKinsey wordt haarfijn gepreciseerd hoe HR data effectief bijdragen tot waardecreatie: deze data laten het toe verbanden aan te tonen tussen talent management en productiviteit.

 

Deze 4 tips helpen u hier concreet bij:

 

  1. Organiseer uw HR rond business prioriteiten

Organisaties die kunnen aantonen wat de business impact is van bvb het investeren in leren,  versterken hiermee hun positie. Het laat hen toe analytics zo te modelleren dat de business er een effectieve meerwaarde in ziet.

 

  1. Start met wat er is

De grootste waarde komt uit het verbinden van data: dit hoeft echter niet te betekenen dat dat grote investeringen met zich meebrengt. U kan reeds heel veel in kaart brengen door het verbinden van bestaande data en zo tot een creatieve, lees probleemoplossende en predictieve analyse komen.

 

  1. Overstijg de traditionele HR oplossingen

Interessant wordt het pas echt als HR en de business concreet gaan samenwerken om nieuwe toekomsterichte oplossingen te bedenken. HR expertise krijgt pas meerwaarde als ze gevalideerd is door de business.

 

  1. Veranker het

Eens HR enkele successen heeft geboekt met HR analytics, is het belangrijk een rol te voorzien die zich specifiek met data zal bezighouden en er op een systematische manier over zal terugkoppelen. Het meetbaar maken van HR praktijken via rapportering en de bijhorende interpretatie zal voor de juiste sturing zorgen en voor een goede kadans qua HR ritme.

 

Waardecreatie met HR software bestaat dus uit het inzichtelijk maken van de people dimensie en het aansluitend kunnen inzetten op de juiste acties, het kunnen herschikken van prioriteiten en vooral het neerzetten van mooie resultaten en bijdrage aan uw business.