La parole à nos clients

Que disent nos clients?

Les solutions de Progreso sont appliquées dans des secteurs très divers. Nous travaillons avec beaucoup d'enthousiasme pour des clients renommés tels que Van Moer, Groep Zorg et Ablynx.

Découvrez ci-dessous comment ils ont vécu leur collaboration avec Progreso.

AZ Delta

Het gebruik van Progreso helpt ons bij het uitbouwen van een waardengedreven organisatie

Sabine De Brabant - Directeur personeel en organisatieontwikkeling   De implementatie van een HR software impacteert alle afdelingen en alle medewerkers. Los van de functionele afdelingen beoogt AZ Delta vooral baten te creëren bij volgende doelgroepen: In eerste instantie de medewerker die zijn loopbaan een stuk in eigen handen kan nemen. Het spreekt voor zich dat de medewerkers daarin begeleid worden en de ruimte krijgen om daarin te groeien. de leidinggevenden over de volledige populatie en alle afdelingen van het fusieziekenhuis. Ze krijgen de nodige systemen en middelen om hun job nog beter en gerichter uit te oefenen en geen tijd te verliezen met overbodige administratie. Voornaamste ‘win’ is ongetwijfeld zicht hebben op de slagkracht van het eigen team en coachend en sturend te kunnen zijn zowel voor ontwikkeling als voor prestaties. en tenslotte de HR afdeling, die meer en meer als faciltator zal optreden en tools, systemen en inzichten ter beschikking zal stellen van de interne klanten, zowel medewerkers als leidinggevenden. Strategisch is dit een belangrijke evolutie: ‘we maken onszelf wat overbodig en krijgen hiermee ruimte om ‘slimmere dingen ‘ te doen’. De personeelsdienst wil bereiken dat de medewerkers de krachtlijnen van het beleidsplan personeel en ontwikkeling ook effectief ervaren en de visie meer en meer gaan begrijpen en integreren in hun werk en in hun onderlinge (in-)formele communicatie delen vb tijdens de jaarlijkse BBQ. De HR afdeling wil ook lean n efficiënt kunnen werken. AZ Delta is ervan overtuigd dat de winst sowieso groot zal zijn. “HR bestaat slechts 3 jaar als aparte dienst, met stap voor stap inzetten van mensen en middelen om de personeel- en organisatieontwikkeling uit te bouwen. Er is een mooie weg afgelegd, en het ziet er veelbelovend uit wat we nog allemaal zullen kunnen realiseren”, zegt oSabine De Brabant. De evoluties op basis van het beleidsplan, waar ons project deel van uitmaakt, zijn niet zonder effect. Het is zo dat ziekenhuizen zich lang hebben kunnen standhouden zonder daar noemenswaardig in te investeren. Met de toekomstvisie worden middelen herverdeeld, wordt met nieuwe ogen naar kwaliteit gekeken, worden andere competenties ontwikkeld en aangesproken en wordt kritisch gekeken naar ‘hoe’ we werken.

Lisez plus

Premium Sound Solutions

Het gebruik van Progreso hielp ons de HRM processen te harmoniseren over onze verschillende vestigingen wereldwijd. Het faciliteert bovendien enorm de internationale rapporteringsstructuren zichtbaar te maken en dat maakt opvolging gemakkelijk.

Premium Sound Solutions - Koen Van Holderbeke

Lisez plus

Van Moer

Progreso offre structure, capacité de gestion et de suivi ; il nous donne les moyens de déployer notre politique RH de manière professionnelle

 Van Moer - Yves Hebb

Lisez plus

Groep Zorg

Pour nous, la confidentialité est essentielle. De plus, le Groep Zorg recherchait un partenaire pour le regroupement des nombreuses fonctionnalités de la gestion du personnel. Progreso nous a apporté la solution.

Groep Zorg - Jan Messely

Lisez plus

Ablynx

En matière de prix, de service et de qualité, Progreso est imbattable.

Guido Gielen est VP Human Resources. Dès sa prise de fonctions, il a remarqué que la gestion de la performance du personnel se faisait encore sur papier. La gestion de la performance constitue pourtant un aspect crucial, remarque-t-il : « C'est une partie essentielle à la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise. Avec des stylos et du papier, on est vite dépassé si son entreprise continue de croître. » Gielen s'est donc mis à la recherche d'une méthode électronique pour l'envoi, la planification et la mesure des performances du personnel. Gielen : « À mesure que croît une entreprise, le besoin de transparence y augmente également. De plus, le secteur pharmaceutique est très réglementé, y compris en matière de formation aux procédures et aux processus. Un système RH ne doit pas seulement mesurer la performance, il doit aussi être suffisamment flexible pour répondre à d'autres besoins à court ou long terme. » C'est ainsi qu'Ablynx s'est mis à la recherche d'un partenaire offrant un outil efficient et efficace pour la gestion électronique de la performance. Gielen : « Nous avons mené nos recherches en Belgique, mais aussi à l'étranger, en tenant compte de la qualité, du service et du prix. Mais la capacité de la plateforme d'évoluer en même temps que l'entreprise était tout aussi importante. » C'est ainsi qu'Ablynx a découvert le système électronique de gestion de la performance de Progreso. Un système qui permet aux entreprises de définir, de partager et de contrôler des objectifs, destinés aussi bien à des individus qu'à des groupes. Ses objectifs sont traduits en indicateurs clés de performance. Le système de gestion de la performance de Progreso a tout de suite donné des résultats positifs, se réjouit Guido Gielen. « Suivre l'évolution de la performance des collaborateurs est maintenant beaucoup plus facile. Ce système simplifie notre travail et renforce notre efficacité. De plus, nous pouvons plus facilement calibrer les résultats, ce qui rend ces derniers plus acceptables, aussi bien pour la direction que pour le personnel. » Tout aussi important pour Gielen est la possibilité qu'offre Progreso d'ajouter de nouveaux modules. Par exemple, pour la formation du personnel. Gielen : « Ces nouveaux modules vont nous permettre de suivre de près les besoins de formation de chaque travailleur. Savoir que Progreso réfléchit avec nous à mesure qu'évoluent nos besoins RH, voilà qui me donne une impression très positive. »

Lisez plus

Partena

Grâce à Progreso, nous disposons désormais d'un outil qui automatise entièrement notre apprentissage et notre développement, ce qui permet à nos collaborateurs de travailler beaucoup plus efficacement.

Partena - Jeroen Keymolen

Lisez plus

VF Europe

We hebben veel te danken aan de unieke combinatie van Progreso’s strategische inzichten én de HR-knowhow die het bedrijf bezit

Frank Manesse is HR director bij VF. Hij werkt deels in Bornem en deels in het Zwitserse Lugano. Hij beklemtoont het belang van die internationale innovatieve kracht. ‘Innovatie gebeurt niet alleen op het vlak van producten en processen. Ook qua personeelsbeheer zijn wij uitermate vernieuwend. En dat is nodig ook.’ En Manesse somt meteen een aantal elementen op die de noodzaak voor een centraal HR ICT-platform deden ontstaan: ‘Als internationale groep wilden we minder lokaal en meer internationaal aan Talent Management doen. Bovendien zorgt de evolutie in onze sector ervoor dat je andere vormen van competenties nodig hebt. Dus moet je natuurlijk ook aandacht besteden aan leadership development. En we willen onze mensen ook kunnen laten wisselen tussen merken, locaties en afdelingen: dat vergt een specifieke vorm van loopbaanmanagement. VF wil tot slot evolueren van een pure groothandelaar naar een mengvorm van groot- én kleinhandel. Ook daar heb je verschillende nieuwe vormen van competenties nodig.’ Het is duidelijk dat de internationale dimensie van VF specifieke eisen stelt aan de manier waarop aan personeelsbeleid gedaan wordt. Manesse benadrukt verder dat een centraal platform voor zo’n personeelsbeheer bovendien dienst moet doen als benchmark tussen de verschillende landen. In 2003 kwam VF in contact met Progreso. Het leidde meteen tot een unieke vorm van samenwerking, horen we van Manesse. ‘Oorspronkelijk zochten we vooral een ICT-oplossing voor onze noden op het vlak van learning management, gekoppeld aan een gecentraliseerd systeem voor competentiemanagement.’ Al snel kwamen daar andere noden bij: VF wilde ook een centraal personeelsbestand, beheer van verloning, loopbaan management en performance management. Het unieke aan de samenwerking tussen VF en Progreso is dat de ontwikkeling bij Progreso in nauw overleg gebeurde met VF. Daar is Manesse erg in zijn nopjes over: ‘je kan het een vorm van co-creatie noemen.’ Vandaag heeft VF alle modules van Progreso geïmplementeerd. Tot Manesses grote tevredenheid trouwens: ‘We hebben veel te danken aan de unieke combinatie van Progreso’s strategische inzichten én de HR-knowhow die het bedrijf bezit.’ Een en ander heeft tot een volledige op maat gemaakte oplossing geleid voor alle HRnoden die VF had. Bovendien communiceert het HR-platform van Progreso op een naadloze manier met andere ICT-systemen die de personeelsdienst van VF hanteert. Voorbeelden daarvan zijn de samenwerking met interne systemen voor Talent Acquisition en Compensation & Benefits

Lisez plus