Draag bij tot strategie

"A satisfied customer is the best business strategy of all"

Bouw een slim en wendbaar bedrijf dat op alles voorbereid is

Verandering is een constante en heeft een grote impact op mensen en organisaties. Het is dan ook geen overbodige luxe om te beschikken over de nodige tools om de impact van die veranderingen in kaart te brengen.  

Enerzijds bepaalt uw kijk op de toekomst de benodigde organisatiearchitectuur. Progreso laat u toe diverse scenario’s te modelleren en het gewenste scenario voor de TO BE-situatie te verankeren.

Anderzijds dragen mensen bij tot strategie. Hun Talent-ID, gebaseerd op potentieel en prestaties in combinatie met ambitie en loopbaanwensen, wordt op een one pager gevisualiseerd in Progreso. Beide aspecten kunnen worden samengebracht, waarna de juiste strategische keuzes op een geobjectiveerde manier kunnen worden gemaakt.

 

What’s in it for me

  • Transparantie en duidelijkheid omtrent de impact van HR op uw strategische evoluties
  • Comfort bij het voorbereiden van scenario’s voor organisatieontwikkeling en loopbaanevolutie
  • Transparantie en objectiviteit bij het faciliteren van Career & Succession Planning
  • Real-time organigrammen voor elk type van organisatiestructuur
  • Hybride vormen voor organisatiestructuur mogelijk: traditioneel, transformatief of agile.