Deel kennis & groei

"An investment in knowledge pays the best interest."

Laat relevante kennis renderen

De groei van uw organisatie begint bij uw medewerkers. Zij zorgen immers voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen en voor het genereren van een competitief voordeel. Vandaar het belang van een correcte foto te hebben van wie welke competenties heeft en waar het best inzetbaar is. Progreso maakt kennis inzichtelijk en visualiseert competenties en kennisdomeinen, zowel voor individuele medewerkers als voor teams als voor de volledige organisatie. Dit helpt uitermate bij het sturen op talent.

 

What’s in it for me

  • Meet evolutie en competentieontwikkeling en maximaliseer hierdoor de slagkracht van uw organisatie
  • Laat medewerkers zelf hun competentieprofiel beheren en mede beslissen omtrent hun inzetbaarheid
  • Betrek projectmedewerkers bij het in kaart brengen en beoordelen van competenties
  • Rapporteer in wettelijke context omtrent het respecteren van een specifieke competentienorm
  • Laat kennis circuleren binnen uw organisatie via Talent Connection en collaboratieve uitwisseling