Leiderschap en HR-beleid in ongewone (nieuwe) omstandigheden
20 mei 2020

Leiderschap en HR-beleid in ongewone (nieuwe) omstandigheden

De toekomst ziet er voor ondernemingen anders uit dan eerst gedacht. 

Dankzij COVID-19 schakelden vele bedrijven wat telewerken betreft in een hogere versnelling. Met spoed kropen heel wat werkgevers en HR-collega’s in het hoofd van hun werknemers, om het telewerk voor hen een stuk aangenamer te maken.

 

Dat vraagt niet alleen om een uitstekend HR-beleid, maar ook om inzichten in leadership die voordien niet van toepassing waren. 

 

One team: op en naast de werkvloer...

… of toch de virtuele werkvloer. Als ondernemer mag u namelijk niet de sociale contacten vergeten die gewoonlijk tijdens de werkdag plaatsvinden. Denk hierbij aan de gesprekken tijdens de lunchpauze, een koffieklets aan het koffieapparaat of een simpele ‘hoe was het weekend?’ op maandagochtend.

 

Hoe gaan uw teams hiermee om? Is er voldoende ruimte voorzien voor sociale contacten buiten de werkgerelateerde gesprekken? De sociale cohesie van een team maakt of breekt de werking ervan. Die moet dus ook tijdens afstandswerken voldoende aanwezig blijven. 

 

Gezellige babbeltjes over de kinderen, hobby’s en andere niet-werkgerelateerde onderwerpen blijven even belangrijk. Toch merken we dat veel bedrijven hier niet voldoende ruimte voor voorzien, of er niet genoeg de aandacht op vestigen. 

 

Als werkgever of HR-verantwoordelijke is het dan ook uw taak om verder aan die sociale cohesie te blijven bouwen. Als de sociale interactie in het team op peil blijft zal ook de onderlinge band tussen collega’s intact zijn wanneer we allemaal terug naar kantoor mogen.

 

Leidinggeven vanop afstand

COVID-19 brengt heel wat bekommernissen met zich mee, zowel vanuit het standpunt van de werkgever als dat van de werknemer. De werknemer wil een veilige omgeving om in terug te komen, en de werkgever dient hiervoor stappen te ondernemen. Die veiligheid kan eenvoudig uitgewerkt en doorgevoerd worden dankzij een goed HR-beleid en de juiste HR-software.

 

Ook in een later stadium zal u de vruchten van dergelijke investeringen kunnen plukken. U beschikt namelijk over een platform waarmee u meteen kan inspelen op onverwachte situaties. Bovendien neemt ook de learning agility van uw medewerkers toe, wat zal zorgen voor een flexibele en wendbare mindset van ieder teamlid.

 

Denk hierbij aan virtuele opleidingen, webinars, e-learning en andere sociale leerelementen. Bovendien biedt een HR-platform ook een manier om leeractiviteiten, kwalificaties en certificaten te bewaken. Zo laat u de aanwezige kennis in uw organisatie optimaal renderen. De pluspunten?

 

  • U blijft altijd en overal op de hoogte van wie wat kent.
  • U weet perfect wie waarvoor inzetbaar is.
  • U weet voortaan hoe bepaalde veranderingen en kennis zich verhouden tot teams en afdelingen.
  • U krijgt inzicht in de effectieve competenties en talenten binnen uw organisatie.

 

Progreso HR-software maakt kennis inzichtelijk via het visualiseren van competenties en kennisdomeinen en het daadwerkelijk verbinden van kenniselementen aan beoogde prestaties.

 

Performance practices

De huidige situatie toont aan dat ook voor belangrijke gesprekken een aparte ruimte niet altijd noodzakelijk is. Want ook tijdens telewerken worden functionerings- en evaluatiegesprekken georganiseerd. Mits aanpassing van de communicatie en het juiste systeem is dit namelijk geen enkel probleem.

 

Dergelijke gesprekken kunnen namelijk perfect vanuit uw HR-software systeem gefaciliteerd worden, aangezien dat alles samenbrengt. Het communicatiekanaal wordt aangepast, maar de communicatieboodschap blijft identiek. 

 

En zo geeft u uw HR-beleid op een andere manier vorm, met behulp van een HR-tool.

 

Dit geldt bovendien ook voor het aanwerven van nieuwe talenten. De geleidelijke overstap naar een meer digitale aanpak krijgt nu een enorme boost. Werving en selectie van kandidaten verloopt voortaan van een leien dakje dankzij digitale oplossingen zoals de HR-software van Progreso. 

 

Ontdek nu uw HR-software op maat, en til uw leiderschap en HR-beleid naar een hoger niveau.